Kasvua ja kassavajetta

Asiakasyrityksen liikevaihto kasvaa mukavaa tahtia. Hienoa! Samaan aikaan kassa on jatkuvasti todella tiukoilla, vaikka strategiassa on periaatteessa otettu huomioon kasvun vaatima rahoitus. Kannattava yritys joutuu kuitenkin lykkämään kululaskuja ja julkisia maksuja edellään. Kun asiaan perehdyttiin, havaittiin useita eri seikkoja: yrityksen myyntilaskutus on alkanut kulkea huomattavasti jäljessä tavaraostoihin nähden, kun toimitusketju tilauksesta toimitukseen ei riittävästi vastaa kasvaneisiin volyymeihin. Samaan aikaan asiakaskunnassa on tapahtunut muutosta suurempaan yrityskokoon, johtaen pidentyneisiin maksuehtoihin ja joidenkin osalta myös venyvään maksukäyttäytymiseen. Toimittajien maksuehdot puolestaan olivat ennallaan, vaikka kasvaneisiin volyymeihin nähden yrityksellä olisi neuvotteluasemaa sopia ehtoja paremmaksi. On antoisaa jatkaa kasvavaa toimintaa, kun tiedetään mitä pitää korjata ja mitä se vaatii. Onnea ja menestystä heille.