Liikevaihto +100%

Asiakasyritykseni liikevaihto kasvaa vuonna 2015 yli 100%. Työntekijöiden määrä kasvoi 25%. Kasvua vauhdittivat merkittävästi ELY-tuet. Yritys haki ja sai vuonna 2014 ELY-kehityshankkeet avainhenkilön palkkaamiseen, kansainvälistymiseen ja laiteinvestointeihin. ELY-hankkeille asetetut tavoitteet täyttyvät kirkkaasti. Kova kasvu ei kuitenkaan tule kivuitta. Kipuja on ollut tuotannon ja logistiikan järjestämisessä sekä käyttöpääomien riittävyydessä. Kasvuun tähtäävässä strategiassa varauduttiin resurssitarpeiden osalta noin 30% kasvuun vuosittain seuraavat 3 vuotta. Asiat on voitu kuitenkin järjestää järkevästi tavanomaisella pankkirahoituksella, osittain Finnveran takaustuella. Omistajien ei ole tarvinnut sijoittaa yritykseen lisää pääomia.

Merkittävimmät tekijät kasvun syntymisessä on uuden myyntihenkilön palkkaaminen ja uuden markkinoinnin ja myynnin strategian toteuttaminen. Ilman niitä uusien asiakkaiden ja projektien saaminen olisi jäänyt pienemmäksi. Toisaalta ilman ELY-tukia ei yritystä olisi voitu kehittää ja rahoittaa siinä määrin kuin kasvutavoite edellyttää.