Toisin kävi

Yritys laati muutos- ja kasvustrategian, jolla tähdätään yrityksen toiminnan muuttamiseen ja selvään kasvuun liikevaihdossa ja maantieteellisesti. Kasvua varten laadittiin TEKES-hanke tiettyjen tuotteiden kehittämiseen osin nykyiseen asiakaskuntaan ja pääosin uusille markkinoille. Tuotteita oli jo jossain määrin ideoitu ja suunniteltu, mutta käynnistämistä ei oltu päätetty. TEKES hankepäätös oli positiivinen, mutta niin että koko tuki on vakuudetonta lainaa. Tukipäätös edellytti yritykseltä sitovaa päätöstä omarahoitusosuuden osoittamisesta. Operatiivinen johto käynnisti rekrytoinnit ja kehitystyökalujen hankinnat. Näin kehitystyö  päästiin aloittamaan uuden tilivuoden alusta. Maaliskuussa hallitus ilmoitti operatiiviseen johtoon, että hanke keskeytetään. Yritys ei nosta TEKES-kehityslainaa. Samalla annettiin lomautukset toimeenpantavaksi. Mitä ihmettä tapahtui?

Asia kariutui omarahoituksen osoittamiseen huonossa taloustilanteessa. Yrityksen tilinpäätös ei ollut hyvä, jolloin pankkirahoitus ei tullut kyseeseen nykyisten yrityskiinnitysten lisäksi. Hallitus kysyi omistajien uskoa ja tahtoa hankkeen rahoituksen tueksi. Sitä ei löytynyt riittävästi.  Hankkeeseen ehdittiin käyttää lähes 60.000 euroa, ennenkuin se pysäytettiin.