Strategiatyö

Kaikki alkaa omistajien tahtotilasta. Omistajat määrittelevät mihin suuntaan yritystä pitää viedä, mitä yritys tavoittelee ja millä aikavälillä tavoitteisiin tulisi päästä. Omistajat valitsevat yritykselle hallituksen, jonka tehtävä on laatia strategia, jolla omistajien tahto pyritään toteuttamaan. Strategiasta johdetaan tarpeen mukaan prosessikohtaisia strategioita. Prosessikohtaisia strategioita ovat esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin strategia, tuotestrategia ja henkilöstöstrategia.

Autamme yrityksiä strategiatyössä.

Reminent Oy Yrityspalvelut