Tuotteistaminen

Markkinointi ja myynti tuottaa parhaat tulokset silloin, kun yritys on tuotteistanut palvelunsa ja tuotteensa.

Tuotteistamisen prosessissa hankitaan tietoa palveluiden ja tuotteiden soveltuvuudesta ja lisäarvoista sekä hinnanmuodostuksesta. Tuotteistamisen prosessissa arvioidaan kriittisesti tuotteiden asemaa, kohdentamista ja hinnoittelua asiakasryhmille.

Tulosten perusteella kuvataan sellainen palvelu- ja/tai tuotekokonaisuus, johon yritys voi sitoutua ja jolle markkinointi ja myynti strategiana rakennetaan.

Autamme yrityksiä tuotteistamisessa.

 

 

Reminent Oy Yrityspalvelut