Tuotteistaminen

Markkinointi ja myynti tuottaa parhaat tulokset silloin, kun yritys on tuotteistanut palvelunsa ja tuotteensa. Myynti tietää mitä lisäarvoja he myyvät ja asiakas tunnistaa mitä lisäarvoja hän ostaa. Kun palvelut ja tuotteet on tuotteistettu, niillä on helposti ymmärrettävä sisältö ja hinta.

Tuotteistamisen prosessissa hankitaan tietoa palveluiden ja tuotteiden soveltuvuudesta ja lisäarvoista sekä hinnanmuodostuksesta nykyisissä asiakkaissa ja potentiaalisilla markkinoilla. Lisäarvoja voidaan havaita, näyttää ja saavuttaa muutenkin kuin palvelussa tai tuotteessa itsessään on suoraan havaittavissa. Tuotteistamisen prosessissa arvioidaan kriittisesti nykyisten tuotteiden asemaa, kohdentamista ja hinnoittelua asiakasryhmille.

Tulosten perusteella kuvataan sellainen palvelu- ja/tai tuotekokonaisuus, johon yritys voi sitoutua ja jolle markkinointi ja myynti strategiana rakennetaan.

Autamme yrityksiä tuotteistamisessa.

 

 

Reminent Oy Yrityspalvelut