Tiedolla johtaminen

Johtaminen ja päätöksien tekeminen onnistuu paremmin, kun liiketoiminnan tarvitsema tieto yrityksessä ja asiakkaissa tapahtuvista asioista on ajantasaista, oikeaa ja helposti saatavissa.

Suuri osa yrityksen tulovirrasta kuluu yrityksen arkitoiminnan prosesseissa. Prosesseissa tapahtuvat ja tapahtumatta jäävät asiat vaikuttavat suoraan tulosviivan alle. Turhia kuluja ja tulon menetystä aiheutuu tiedon puutteesta, tiedon huonosta saatavuudesta, tiedon virheellisyydestä ja aukoista toiminnan prosesseissa.

Prosessien analysoinnin kautta on löydettävissä huomattava lisäys tulokseen. Prosessien kriittinen ja objektiivinen tutkiminen auttaa yritysjohtoa tuloksen kasvattamisessa. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi Johtaminen, Henkilöstöhallinto, Myynti, Taloushallinto ja Tuotanto.

Johto saa prosesseille määritettyjen mittareiden kautta ja hyvästä tiedonhallinnasta suurta tukea kaikelle päätöksenteolle. Työntekijöiden näkökulmasta työnteko on sujuvampaa, vastuut selkeytetty sekä asiakirjat ja tieto hallittua.

Autamme yrityksiä luomaan erinomaisen tiedon ja toiminnan hallinnan.

 

Reminent Oy Yrityspalvelut