Yritystuet

Julkinen sektori auttaa ja tukee yritystoimintaa erilaisten tukiohjelmien ja hankkeiden muodossa. Tämän lisäksi muun muassa vakuutusyhtiöt tukevat henkilöstön kehittämistä ja työkyvyn- ja hyvinvoinnin parantamista ja ylläpitämistä. Tukihankkeiden kirjoittaminen ja hakeminen sekä saadun hankkeen seuranta ja maksatusten läpivieminen koetaan usein liian hankalaksi ja työlääksi.

Tällaista tukirahaa jää vuosittain jakamatta kymmeniä miljoonia euroja. Yritykset tekevät tuotekehitystä ja suuriakin investointeja täysin oman rahoituksen varassa, vaikka tukea on saatavilla.

Avainhenkilön palkkaaminen, kansainvälistyminen, laatujärjestelmien kehittäminen, koneinvestoinnit, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työssä jaksaminen, tuotekehitys….

Autamme yrityksiä hakemaan saatavilla olevat julkiset tuet.

Reminent Oy Yrityspalvelut